انتخابات هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

10 اسفند 1401 3315 بازدید

به گزارش اتاق مشترک، انتخابات هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با حضور گسترده اعضاء دوشنبه یکم اسفند برگزار شد.

در انتخابات انجام شده علیرضا ملک پوری، کسری محقق زاده، رضا ایلاتی، حمید بهنگار، عرفان شاکری، شبنم بهرامی شبستری و مهدی نجار  به عنوان اعضای اصلی و سعید مقیسه و حامد استیری به عنوان اعضای البدل انتخاب شدند.

همچنین آقای شاکری برای یک بار دیگر به عنوان رئیس هیأت مدیره اتاق برگزیده شدند. آقایان ایلاتی و محقق زاده به عنوان نواب رئیس و نیز سرکار خانم بهرامی به عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.

قابل ذکر است در این مجمع نزدیک به هشتاد درصد اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات حضور پیدا کرده بودند.