بازدید هیأت بلندپایه اماراتی و ملاقات با اعضای هیأت مدیره اتاق مشترک در نمایشگاه ایران اکسپو

09 اردیبهشت 1403 375 بازدید