قدردانی هیئت مدیره اتاق مشترک از مشارکت اعضای محترم

04 اسفند 1401 2150 بازدید

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات

باسلام و احترام؛

بدینوسیله از تک تک شما اعضای گرامی که با حضور چشمگیر خود، ما را در هرچه بهتر برگزار شدن مجمع انتخاباتی اتاق مشترک یاری رساندید، قدردانی می­ نماید.

امید است با حمایت و همکاری اعضای محترم در توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور گام های مهمی را برداشت.

هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات