مجمع عمومی سالیانه اتاق مشترک ایران و امارات 18 تیر برگزار می‌شود

22 خرداد 1403 108 بازدید

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، دوشنبه 18 تیر ساعت 10 در اتاق ایران برگزار می‌شود.

ارائه و تصویب عملکرد هیات مدیره در سال 1402، ارائه و تصویب گزارش مالی و بازرس در سال 1402، بررسی و تصویب بودجه سالانه و انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل از جمله دستور جلسه‌های این مجمع است.