اطلاعات مفید در خصوص مناطق آزاد کشور امارات و نحوه فعالیت

29 مهر 1402 302 بازدید

اطلاعات مفید در خصوص مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی و نحوه فعالیت اقصادی در آن توسط رایزن محترم بازرگانی آقای دکتر مجتبایی تهیه و در دسترس فعالین محترم اقتصادی قرار می گیرد.
جهت بهره برداری لطفا فایل زیر را مطالعه نمایید.

https://iremcc.ir/content/data/File2.pdf